MRS פתרונות תקשורת מתקדמים

077-4118111

עיר בטוחה

עיר בטוחה – עיר ללא אלימות

בעידן שבו האלימות והפשיעה הולכות וגוברות ברחובות ערי הארץ ויישוביה, עידן שבו הביטחון האישי הולך ומתערער, MRS תקשורת מחשבים שמה לה למטרה לסייע בהשבת הביטחון לתושבי ישראל. לצורך כך פיתחה החברה את פרויקט הדגל: "עיר בטוחה – עיר ללא אלימות", שמטרותיו:

 

עיר בטוחה

 • להרתיע מפני ביצוע מעשי אלימות, פשיעה וונדליזם
 • לספק בקרה ושליטה מלאות על המתרחש בכניסות לערים וליישובים וברחובותיהם
 • לשפר באופן משמעותי את איכות חייהם של התושבים

המערכות של MRS – הבטחה לאבטחה

השבת הביטחון לתושבי הערים והיישובים על פי MRS מתבצעת באמצעות הצבת מערכות אבטחה מהמתקדמות בעולם בכניסות ליישוב או לעיר וברחובותיהם. מערכות אבטחה אלה כוללות מצלמות IP אלחוטיות חכמות בטכנולוגיה מתקדמת, המאפשרות הגנה מרבית על התושבים.

אופן פעולת מערכת האבטחה:

 • המצלמות החכמות משדרות ברציפות את כל האירועים המתרחשים בטווח של עד 100 קילומטרים מהיישוב ואת המתרחש ברחובותיו.
 • התקנת המצלמות ברחובות היישוב מאפשרת זיהוי מיידי של מעשי פשיעה וונדליזם כגון: גניבות, השחתת רכוש ציבורי (מתקני שעשועים, תחנות אוטובוס ועוד), מעשי אלימות ועוד.
 • התקנת המצלמות על שער היישוב או בסמוך לו מאפשרת זיהוי מדויק של הרכבים העומדים לפני השער. המצלמות סורקות את לוחית הרישוי של הרכב המתקרב אל השער, ובמידה שהרכב מזוהה כשייך לתושב היישוב – השער נפתח אוטומטית. במידה שהרכב לא מזוהה על ידי המצלמות, נקלטת ההתרחשות בחדר הבקרה ומתבצע בירור בין איש הביטחון של היישוב לנהג הרכב – לצורך זיהויו. במידה שמדובר באדם מורשה כניסה ניתן לפתוח את השער מחדר הבקרה – בלחיצת כפתור. במידה שמדובר באדם שאינו מורשה כניסה – הוא מתבקש לעזוב את המקום.
 • השידור מגיע ישירות אל מסכי טלוויזיה גדולים הנמצאים בחדר בקרה ייעודי הנקרא "מוקד רואה", המאפשר צפייה במתרחש בכל רגע נתון.
 • מצלמה שמזהה דמות חשודה "ננעלת" עליה באופן אוטומטי, וממשיכה במעקב עד להגעת איש ביטחון או סייר, שיבדוק את האדם החשוד ואת השטח.
 • מערך ההקלטה המתקדם שנמצא בחדר הבקרה מקליט את המתרחש בשטח ומאפשר ביצוע תחקיר מדויק של האירוע על כל היבטיו.
 • ניתן לשלב במערכת המצלמות גם מערכת כריזה, המאפשרת לקצין הביטחון האחראי לכרוז לעבר דמויות חשודות הנקלטות בעין המצלמות ולדרוש שיעזבו את המקום.
 • ניתן לשדר את כל המתרחש בכניסה ליישוב וברחובותיו אל רכבו של סייר הביטחון של היישוב.

המערכת כבר מותקנת ופועלת בהצלחה בערים שונות בעולם במספר ערים ויישובים בארץ, אליהם עתידים להצטרף יישובים נוספים רבים.

כראשי ערים ויישובים, MRS תקשורת מחשבים מזמינה אתכם להצטרף ליישובים שהתקינו את המערכת, ולהבטיח את שלומם של התושבים.

מאות לקוחות מרוצים בארץ ובעולם לא טועים:

עם MRS תקשורת מחשבים אתם יכולים להיות בטוחים.