MRS פתרונות תקשורת מתקדמים

077-4118111

שיווק למוסדות חינוך

רבות ממערכות החינוך הפועלות כיום מתקשות לעמוד בקצב התפתחות הטכנולוגיה מחד ולשמור על ערנותם של התלמידים ועל העניין שלהם בחומר הנלמד. אין ספק, כי מוסדות לימוד העושות שימוש במערכות מחשוב מתקדמות ומתעלות אותן לצורך העברת החומר הלימודי – זוכות להרבה יותר עניין מצד התלמידים, שמצדם זוכים להישגים גבוהים יותר.

בדיוק מסיבות אלה החליטה חברת MRS, הרואה בחינוך כלי מפתח להצלחת דור העתיד, להירתם למען שיפור החינוך בישראל והיא מספקת שירותי מחשוב מתקדמים למוסדות חינוך רבים.

 בין שירותי החברה:

  • בניית מערכות לימוד ממוחשבות
  • בניית מערכות מטלות מקוונות
  • הקמת אזורי מחשוב
  • הקמת מעבדות מחשבים

כל שירותי החברה כוללים ליווי וייעוץ מקצועיים החל מאפיון המערכות, דרך הקמתן ועד להטמעתן במקום, וכן שירותי שדרוג שנתי בהתאם לצורך.

MRS תקשורת מחשבים רואה בחינוך את כלי העיקרי לפיתוח החברה ולצמצום הפערים וגאה להיות חלק מהמערך הלוגיסטי של מערכת החינוך.

לקבלת ייעוץ מקצועי ומידע נוסף בנושא מערכות ממוחשבות למוסדות חינוך – פנו אלינו ונשמח לעמוד לשירותכם.