MRS פתרונות תקשורת מתקדמים

077-4118111

מערכת אבטחה מחשוב ומרכזיית IP

מזל טוב! באולם שאפו אירועים שבאזור השרון התקינה MRS מערכת אבטחה המונה 96 מצלמות קבועות והיקפיות (PTZ), מערכת כריזה, מערכת כיבוי אש ומרכזיית טלפון IP – לאבטחה ברמה הגבוהה ביותר.