MRS פתרונות תקשורת מתקדמים

077-4118111

בני דרור – מושב בטוח

במושב בני דרור שבאזור השרון דואגים לביטחון האישי של התושבים. מסיבה זו הצטרף המושב לפרויקט "עיר בטוחה – עיר ללא אלימות" של חברת MRS, במסגרתו הוצבו ברחבי המושב מצלמות אבטחה אלחוטיות המשדרות את כל המתרחש בשטח אל מוקד צפייה ייעודי במשך 24 שעות ביממה. המצלמות המותקנות בשטח מרתיעות מפני ביצוע מעשי אלימות וונדליזם ומספקות את הביטחון הראוי לתושבים.

 

במסגרת הפרויקט נסללו במקום קווי תקשורת מנחושת לאורך חצי קילומטר, כולל תשתיות חשמל תת קרקעיות. כמו כן הוקמו בשטח עמודים מצלמות בגבהים שונים (12 מ', 10 מ', 8 מ' ו-6 מ') – על מנת לקלוט את כל המתרחש בשטח.

 

המערכות שהותקנו במסגרת הפרויקט:

מערכות IP מתקדמות

פריסת לינקים אלחוטיים למצלמות אבטחה

מצלמות אבטחה חכמות

שרתי הקלטה

שני מוקדי צפייה

מערכות פריצה

מערכות כריזה ב- IP

התוצאה: יישום נכון של מערכות אבטחה ודיווח, שהופך את המושב למקום בטוח.