MRS פתרונות תקשורת מתקדמים

077-4118111

פרוייקט מושב בטוח

מושב בני דרור הצטרף לפרויקט "עיר בטוחה – עיר ללא אלימות" וגם תושביו נהנים מביטחון אישי מלא לאורך כל שעות היממה.