MRS פתרונות תקשורת מתקדמים

077-4118111

תפוחי בראשית – תקשורת אלחוטית לטווח רחוק

חברת "בראשית" הזדקקה לפתרון שיאפשר לה לחבר בין משרדי החברה ובין מפעל אריזה שברשותה, הממוקמים במרחק אווירי של

כ-30 ק"מ זה מזה.

MRS תקשורת מחשבים המתמחה בתקשורת אלחוטית לטווח רחוק, התייצבה למשימה ויישמה את הפתרון המתקדם והיעיל ביותר: חיבור תקשורת אלחוטית מורכב ויחידי מסוגו, ברוחב פס של M100 דופלקס סימטרי בין המשרדים למפעל.

המערכת כוללת:

2 מערכות הקלטה של 16 ערוצים

32 מצלמות אבטחה מתקדמות

תשתיות תקשורת אופטיות ואלחוטיות

תשתיות תקשורת מנחושת

התוצאה: חיסכון של אלפי שקלים בהוצאות על תקשורת בין האתרים, בזכות האפשרות לוותר על התקשורת הקווית הסטנדרטית שהינה גם יקרה וגם מוגבלת ברוחב הפס.